[YunJae Trung Văn] Năm Tháng Hòa Bình (Drop)

12788153_501788893325721_687099885_n

(ảnh mang tính chất minh họa lừa tềnh)

Tác giả: Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương

Thể loại: quân lữ, cường cường, 1×1, chậm nhiệt văn, HE

Parring: Duẫn Tại

Nguồn raw: Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương, tks tác giả đã share

Tình Trạng bản raw: 110c + 6 PN hoàn

Tình Trạng bản edit: lê văn lết…

Editor: Hợp tác bởi ba nhà LovelessJJ (Nhè) + Nhà gỗ 104/529 (Jeremy) + Thiên Hậu (Diệt Tuyệt sư thái)

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại chỉ được up trên ba nhà LovelessJJ, Nhà Gỗ 104/529 và Thiên Hậu

Đề nghị các bạn không đem bản dịch đi bất cứ đâu hoặc chuyển ver truyện

Lời nói đầu: Bộ truyện này do ba nhà chúng tớ hợp tác edit một phần vì truyện cũng khá dài, phần nữa là làm cùng nhau để giảm bớt cái sự lười của mỗi đứa. Truyện lấy bối cảnh trong quân đội nên có khá nhiều thuật ngữ chuyên môn đồng thời diễn biến tình cảm cũng sẽ ít hơn phần hành động, hy vọng các bạn sẽ không thấy nhàm chán.

— Quân Nhân

Boong boong thiết cốt

Chính khí gan dạ

Nhiệt huyết đúc thành tường thành sắt thép

Không sợ không hãi

Mồ hôi trút xuống

Gánh trên vai Tổ quốc an nguy

Thiết huyết quân hồn

Chí khí nam nhi

Vô luận là năm tháng chiến hỏa giày xéo, hay hòa bình bao phủ

Bọn họ…

Dùng giao tranh viết trách nhiệm, dùng kiên trì kể kiên cường, dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên!

MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14

Chương 15

Chương 16 | Chương 17

Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29

Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38

Chương 39

Chương 40 | Chương 41

Chương 42 | Chương 43 | Chương 44

Chương 45 | Chương 46  | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53

Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57

Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62

Chương 63

Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68

Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77

Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84

Chương 85 | Chương 86

Chương 87

Chương 88 | Chương 89

Chương 90 | Chương 91 | Chương 92

Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96

Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100 | Chương 101

Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105

Chương 106 | Chương 107 | Chương 108

Chương 109 | Chương 110

Phiên Ngoại 1

Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 3

Phiên Ngoại 4

Phiên Ngoại 5

Phiên Ngoại 6

~ o0o Hoàn o0o ~

Advertisements
%d bloggers like this: